Erzurum'un ilk düşünce derneği
                                 gönülde, fikirde, eylemde biriz; şehrimiz için varız                       23.06.2021 Çarşamba
Vahdet Nafiz AKSU
01.11.2010
MALATYA GÜNLEDİNDE KADAYIF DOLMASI YEMEK

 

Ankara'nın bilbordlarında muhtelif illerin ANKARA GÜNLERİ afişlerini gördükçe aklıma hep "Neden biz böyle etkinlikler yapmıyoruz" sorusu geliyor.

 

Geçen sene yapılan Ankara Trabzon günlerine 300 binin üzerinde ziyaretçi katıldığını okumuştum. Geçen ay yapılan Malatya günleri de çok görkemli geçti.

 

Ankaralılar, dört gözle Malatya, Trabzon, Rize, Çorum günleri gelse de gidip oranın yöresel lezzetlerini taksak diye bekliyorlar. Bu etkinliklere Başta Sayın Başbakan olmak üzere hükümet erkânı tam kadro katılıyor, şehirlerin tanıtımı etkili bir biçimde yapılıyor.

 

Malatyalı bir dostum geçenlerde bana şöyle dedi: ”Bu Erzurumlular da kadayıf dolmasını methedip dururlar, meğerse çok da matah bir şey değilmiş, pek hoşlanmadım!”

 

Bunu söylerken biraz da beni kızdırmak istediği belliydi. “Neden bu kanıya vardın, nerede yedin kadayıf dolmasını”

 

“Eş dost, çoluk çocuk Malatya günlerine gitmiştik, orada ikram ettiler bize.”

 

“Malatyalıların yaptığı kadayıf dolması o kadar olur” diye geçiştirdim,

 

Düşünebiliyor musunuz, bizim mutfağımızın en tanınmış ürünleri bile başka illerce sahipleniliyor. Bu güzel, sevindirici bir şey... Memleketin her köşesi bizim, elbette mutfağımız da müşterek.

 

Ancak bu sohbet, “Şöyle yeri göğü ayağa kaldıracak kuvvetli bir Ankara Erzurum günleri yapılmalı” hayalimi iyice depreştirdi.

 

Tarihi, kültürü, mutfağı ile yüzük kaşı gibi parlayan Erzurum’un sesi neden buralarda cılız mı cılız çıkıyor, geleneksel olarak böyle tanıtım organizasyonlarına neden imza atılmıyor,  neden ortalık davul zurna sesiyle ortalık ayağa kaldırılmıyor?   İhtiyaç mı yok, kimsenin umurunda mı değil?

 

Erzurum’un, ekonomisinden kültürüne, turizminden mutfağına kadar her yönüyle Türkiye çapında daha iyi tanıtılması için büyük çapta etkinliklerin düzenlenmesine ihtiyaç olduğuna biz inanıyoruz.

 

 

Haksızlık etmeyelim.

 

Hemen hemen tüm büyük illerimizde faaliyet gösteren Erzurum dernek ve vakıflarının kendi çaplarında yapmaya çalıştıkları hizmetleri ben takdire şayan buluyorum.

 

Geçen yıllar ESAV, bazı belediyelerin açtığı stantlarda yerel kültürümüzü tanıtmaya çalışmıştı. Ancak bu tür kısmi ve içe dönük yerel çabalar, büyük bir kentin tanıtım atağını omuzlayacak kapsam ve kudrette değildir.

 

Bu alanda istenen sonuçların alınabilmesi, öncelikle bu teşkilatları da içine alacak büyük çaplı organizasyonları gerekli kılıyor.

 

Diğer illerin başarıyla uyguladıkları  “ŞEHİR DIŞINDA ŞEHİR GÜNLERİ” organizasyonları, Erzurum için de örnek teşkil edebilecek başarılı organizasyonlar olarak görüyoruz.  

 

Erzurum Strateji Merkezi (ENER)  29 Ekim’de kamuoyuna açıkladığı öneri paketinde bu konuyu ele almaya çalıştı.

 

Ener, bu tür etkinliklerin önümüzdeki yıl itibarıyla“ERZURUM GÜNLERİ” adı altında başlatılmasını teklif ediyor.

 

Öncelikle Ankara ve İstanbul’da düzenlenmesi önerilen etkinliklerin şehrin kurtuluş yıldönümü olan 12 Mart kurtuluş haftasında icrası uygun görülüyor ve deniliyor ki:

“ Böylece, her yıl alışılagelmiş rutin bürokratik ağırlıklı kutlamaların yerini büyük tanıtım organizasyonları ve şenlikler alacak, bu sayede Türkiye, aynı zamanda kendi bozulmamış öz tarihi ve kültürü demek olan Erzurum’un köklü tarihi ve zengin kültürünü daha yakından inceleme imkânını bulacaktır.”

Şehir üst yönetimi, belediyeler, sivil toplum örgütleri ve şehir dernekleri kendi görev alanlarındaki bu işi de siyasete, Milletvekillerine havale edip, işin içinden çıkmaya kalkışmasınlar.

Bizce öneri dikkate değerdir, tartışılarak olgunlaştırılmalı ve mutlaka uygulanmalıdır. Bu tür uygulanabilir ve yararlı teklifler “Umursamaz bir sükûtla” geçiştirilmemelidir, değil mi?


Yazarın Önceki Yazıları
24.05.2010   Doku Mühendisliği Bölümü Açabilir miyiz?
21.07.2010   ORGAN NAKLİ MERKEZİ'NİN YENİ DÖNEMİ
28.07.2010   ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
09.08.2010   ADINA ERZURUM DEMİŞİZ
23.08.2010   ENER STRATEJİ MERKEZİNİN SON ÖNERİSİ
30.08.2010   KİMİ NE HAKLA, NASIL AFFEDECEKSİN?
30.09.2010   İKİ HALK BİR MİLLET, TEK EĞİTİM DİLİ TEK DEVLET
04.10.2010   Erzurum, Hafızasını yitirmiş bir şehir olmamalı
11.10.2010   HANEFİ AVCI DİYOR Kİ
21.10.2010   BİR BULUT VARDI YAYLADA