Erzurum'un ilk düşünce derneği
                                 gönülde, fikirde, eylemde biriz; şehrimiz için varız                       23.06.2021 Çarşamba
Vahdet Nafiz AKSU
23.08.2010
ENER STRATEJİ MERKEZİNİN SON ÖNERİSİ

“Erzurum, tarihi ve kültürel zenginliği itibariyle Türkiye’nin önde gelen illeri arasında yer almaktadır.

 

Şehirde bulunan eşsiz tarihi eserler, Müslüman Türk’ün birer tapu senedi hükmündedir. Bu eserlerin korunup kollanması, ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtılması öncelikle şehir halkının görevidir.

 

Şehirlilik bilincini dünden bugüne, bugünden yarına aşılamanın bir yolu da genç hemşehrileri, şehrin kültür varlıklarıyla tanıştırmaktır. Bu tanışıklığı sağlayabildiğimizi söylemek şu haliyle mümkün değildir.

 

Şehir gençliği, kendi tarihi ve kültürel birikimden habersiz yetişmiş ise… O gençlikten bu değerleri ulusal ve uluslararası çapta tanıtmasını beklemek gerçekçi bir yaklaşım değildir.

 

ENER olarak, Tarihi eserlerimizin korunması ve teşhiri yolunda bilimsel ve uygulamaya yönelik çalışmalara zaman geçirmeden başlamamız gerektiğine inanıyor; bu çalışmaların iki ana hedefinin olması gerektiğini düşünüyoruz:

Erzurum, makul bir sürede “Müzeler Şehri” olmalıdır,

Erzurum “Müze Şehir” haline getirilme potansiyeline sahiptir. Bu potansiyelin harekete geçirilmesi için gerekli çalışmalara vakit geçirilmeden başlanmalıdır.”

Erzurum’un ilk düşünce kuruluşu Ener Strateji Merkezinin geçen gün kamuoyuna açıkladığı “NENEHATUN SAVUNMA ve 23 TEMMUZ İSTİKLAL MÜZESİ” önerisinin “Sunuş” bölümünde yer alıyor, yukarıdaki ifadeler.

 

Önerilen müzenin “Savunma ve İstiklal” ana bölümlerinden oluşması öngörülüyor. Bunun gerekçeleri de şöyle sıralanıyor:

 

“Osmanlı Beyliği’nin imparatorluk haline gelmesi aşamasında şanlı zafer destanlarına imza atan milletimiz, İmparatorluğu’nun son dönemlerinde de emsalsiz savunma destanlarıyla tarihe geçmiştir.

 

Erzurum, İmparatorluğun aşılmaz/geçilmez/yenilmez muhkem doğu kalesi olmuş, bir askeri dalgakıran şeklinde Moskof taarruzları karşısında milletin haysiyetini kurtaran şehir hüviyetini kazanmıştır.

 

Batı da Çanakkale neyse, Doğu’da Erzurum o’dur.

Ama önemli bir fark vardır:

Çanakkale’nin destanı yazılmıştır;

Kanıyla, canıyla destan yazan Erzurum’un destanı yazılmamıştır.

 

Çanakkale savunması;

 

·        Müzeleri,

·        Anıtları,

·        Şehitlikleri

·        Yoğun tanıtımıyla

 

Sadece ülkenin değil, dünyanın da gündemine oturmuştur. Bu çok önemli ve olumlu bir durumdur.

 

İmparatorluğun son elli yılında yıkıcı Moskof saldırılarına uğrayan Erzurum’un savunma destanlarını canlı tutacak, teşhir edecek, tanıtacak bir SAVUNMA MÜZESİ kurulması,  şehrin kısa vadeli hedefleri arasında mutlaka yer almalıdır.

 

Bunun için en elverişli mekân, kuşkusuz bu savunma destanlarının yazıldığı TABYALAR dır.”


Şehrin,  arge ve strateji belirleme konusunda profesyonel çalışmalara kuşkusuz çok ihtiyacı var. Bu yeterli mi? Hayır…

 

Ener’in yaptığı gibi “Fikrî İmece” metodu da çok gerekli ve yararlıdır. Her kişi ve kuruluş, şehir meseleleri üzerinde düşünmeli, tıpkı ENER gibi düşünce ve önerilerini kamuoyu ile paylaşmalıdır.

 

İnternet ortamında büyük ilgi ve destekle karşılanan ENER’İN müze önerisinin tam metnini şu linkten inceleyebilirsiniz:

 

http://www.enerstratejimerkezi.com/Haber_Resim/MuzeOnerisi.pdf


Yazarın Önceki Yazıları
24.05.2010   Doku Mühendisliği Bölümü Açabilir miyiz?
21.07.2010   ORGAN NAKLİ MERKEZİ'NİN YENİ DÖNEMİ
28.07.2010   ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
09.08.2010   ADINA ERZURUM DEMİŞİZ