Erzurum'un ilk düşünce derneği
                                 gönülde, fikirde, eylemde biriz; şehrimiz için varız                       28.11.2021 Pazar
06.06.2012     ° ENER VE ERZURUM, TRT ERZURUM RADYOSU CANLI YAYIN KAYDI

19.01.2011     ° ENER VİZYON, AMAÇLAR, HEDEFLER